Obchodní podmínky

Stornopodmínky se vztahují skupiny i jednotlivcena zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele.
Jakákoliv rezervace stornována do 21 dnů před příjezdem nebude penalizována.

Pokud bude jakákoliv rezervace zrušena ve lhůtě kratší než 21 dní před příjezdem, bude ubytovatel požadovat po objednavateli následující storno poplatky,
které budou uhrazeny z předem uhrazené reservační zálohy nebo platbou převodem na základě vystavené faktury:
do 21 dnů před příjezdem bez postihu
21 - 14 dní před příjezdem 10 % z celkové ceny za ubytování
14 - 7 dní před příjezdem 30 % z celkové ceny za ubytování
7 - 2 dny před příjezdem 50 % z celkové ceny za ubytování
2 dny a nedojezd 100 % z celkové ceny za ubytování